V Kristalni palači BTC se je 12. aprila odvil že drugi Urbani forum z naslovom »Pametna mesta - Partnerstva za zeleno rast«, ki ga organizirata Ministrstvo za okolje in prostor ter Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS).


Forum je bil namenjen izpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast ter pridobivanju novih znanj in inovativnih pristopov z izmenjavo izkušenj in mreženjem.

Preko 100 udeležencev se je zbralo na drugem Urbanem forumu in razpravljalo o uresničevanju priložnosti mest in o tem kako razvoj mestnih občin usmeriti v zeleno rast. Predstavniki vlade, civilne družbe, podjetniki in župani slovenskih mestnih občin so delili svoje načrte, zadržke, dosedanje dosežke in videnja za nadaljnji razvoj.

Ministrica Irena Majcen je v uvodnem nagovoru poudarila, da mesta predstavljajo platformo domačim in tujim investicijam ter so ključni partnerji v prizadevanjih za dosego zelene rasti. Matej Arčon, župan MO Nova Gorica in predsednik združenja mestnih občin Slovenije je poudaril: »Na prejšnjem urbanem forumu smo razmišljali o spremembah, sedaj pa o tem, kako izpeljati naše ideje in kako vključiti partnerstva, ki so pomembna.« Razvijanje rešitev pametnih in zelenih mest je zato pomembno orodje pri usmerjanju investicij v trajnostni in konkurenčen razvoj. Tudi v družbah BTC d.d. in IBM Slovenija se zavedajo pomena razvoja in vlaganja v partnerstva za trajnostne projekte in razvoj pametnih mest. Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana ter predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ZMOS, je poudaril pomen koncentracije razvoja na pameten način, kar pomeni razvoj ključnih sektorjev.

Sledili so primeri dobrih praksi in izkušenj sklepanja partnerstev za zeleno rast in pametna mesta. Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana, je predstavila napredek Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016. Simon Novak, vodja marketinga, SmartIScity, je predstavil digitalno rešitev za pametna mesta: »Gre za rešitve, ki pomagajo županom mest pri spremljanju, merjenju, zbiranju podatkov o ključnih indikatorjih razvoja, projektih in proračunu v interaktivnem sodelovanju s prebivalci.«

Na okrogli mizi 11 mestnih občin so župani oziroma predstavniki mestnih občin izpostavili ključne izzive svojih mestnih občin ter dosežke in razvojne priložnosti. Izpostavili so dosedanje pozitivno medsebojno sodelovanje in pozvali vlado, naj jih ustrezno podpre pri graditvi privlačnega okolja za investitorje.
Ministrstvo za okolje in prostor - novica o Urbanem forumu 2016:
2. Urbani forum izpostavil pomen partnerskega sodelovanja za uspešen razvoj mest: www.mop.gov.si »
ARHIV

Urbani forum:

Organizatorji

  •  

  • Združenje mestnih občin Slovenije