Gradiva

Povezave

O mestih

Mesta so ključna pri gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju in učinkoviti rabi virov. Danes približno 359 milijonov ljudi – 72 % celotnega prebivalstva EU – živi v velikih ali majhnih mestih in predmestjih. Čeprav se je preoblikovanje upočasnilo, se delež mestnega prebivalstva še naprej povečuje in bo do leta 2050 verjetno presegel 80 %. Zato bodo mesta prihodnosti vedno bolj soočena z izzivom nudenja ustreznih storitev in vsoke kakovosti življenja naraščajoči populaciji. Uspešna mesta bodo te izzive reševala na pameten način, s pametnim upravljanjem svojih virov, kar jim bo omogočilo optimalen razvoj.

O zeleni rasti

Strategije zelene rasti usmerjajo države in mesta v spodbujanje gospodarske rasti ob sočasnem upoštevanju mejnih zmožnosti koriščenja naravnih virov zaradi prihodnje konkurenčnosti gospodarstva in dviga blaginje prebivalstva. Pametna mesta bodo svojo konkurenčno prednost in investicijski potencial razvijala na področju zelene rasti in se umerila v spodbujanje inovativnosti in oblikovanje spodbudnega investicijskega okolja ter oblikovanja uspešnih partnerstev za zeleno rast, kar spodbuja tudi OECD. Politike, ki spodbujajo zeleno rast, morajo zato temeljiti na razumevanju gradnikov zelene rasti in biti podprte z ustreznimi kazalniki za spremljanje napredka in ocenjevanja rezultatov. Slovenija je že sprejela skupno dolgoročno usmeritev prehoda v zeleno gospodarstvo. To je priložnost za nova partnerstva tako v okviru države kot tudi mednarodno.

O partnerstvih

Vzpostavljanje partnerstev z različnimi deležniki je ključno za izvedbe razvojnih projektov ter prispeva k realizaciji in učinku projekta na razvoj mesta in njegove prebivalce. Partnerstva z novimi poslovnimi modeli velikokrat pomenijo edino pot, ki v časih manjšanja nepovratnih sredstev sploh omogoči izvedbo naložbe. V procesu priprave in izvajanja projektov pa partnerstva med ključnimi deležniki vzpostavljajo skupna lastništva in vključujejo ter aktivirajo prebivalce kot enega glavnih potencialov. Partnerstva med mesti in v širših urbanih regijah so v Sloveniji zaradi majhnega obsega ekonomije še toliko bolj pomembna. Sodelovanje med različnimi partnerji s široko paleto strokovnega znanja tudi spodbuja izmenjavo in oblikovanje novega znanja, podpira razvojne procese ter bogati odnos zaupanja med sodelujočimi


Soorganizator

  •  

  • Združenje mestnih občin Slovenije

Sponzorji

Izvajalci