O Urbanem forumu Slovenije

CILJI

Cilji Urbanega foruma so:

 • izmenjava mnenj in krepitev sodelovanja med mestnimi občinami, Vlado RS, podjetji, ki zagotavljajao rešitve za mesta in ostalimi deležniki razvoja
 • predstavitev usmeritev Vlade RS, ki se nanašajo na razvoj in vlogo mest,
 • predstavitev primerov dobrih praks projektov mestnih občin .

O Urbanem forumu Slovenije

Urbani forumi so namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast, nova znanja in inovativen pristop. Z izmenjavo izkušenj in mreženjem je spomladanski urbani forum največji tovrstni letni dogodek v Sloveniji, jesenski pa mu sledi s strokovnimi temami za izvajanje. Mesta so generatorji ekonomskega in družbenega razvoja in predstavljajo platformo za tuje in domače investicije Kot upravljavci svojega prostora in virov ter sotirtev za občane so mesta in občine med ključnimi akterji v procesu prehoda za ter potencial za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo. Forum predstavlja dialog o potrebah in problemih mest ter o priložnostih, ki jih nudijo kot prostori, kjer se srečuje in izvaja največ sektorskih politik, nahaja večina delovnih mest in ki so centri kulture, izobraževanja ter inovacij mestnih občin kot nosilcev razvoja v regijah. Urbani forum ostaja platforma za spodbujanje sodelovanja ter dialog in povezovanje med mesti, vlado in drugimi deležniki urbanega razvoja na nacionalni ravni.


Soorganizator

 •  

 • ZMOS

  Združenje mestnih občin Slovenije

 • GFS

Partnerji


Sponzorji

 • BTC

Izvajalci

 • eventnika
 • Izdelava spletnih strani
 • 4SEEN
 • Studio Jager