Gradiva

Pregled teme in strokovna izhodišča

Možnosti financiranja

Primeri rešitev in slovenskih dobrih praks

Poročila

Soorganizator

  •  

  • ZMOS

    Združenje mestnih občin Slovenije

  • GFS

Sponzorji

  • T2

Izvajalci

  • The Events
  • Izdelava spletnih strani
  • 4SEEN
  • Studio JagerARHIV
Urbani forum: