O Urbanem forumu Slovenije

CILJI

Cilji Urbanega foruma so:

 • izmenjava mnenj in krepitev sodelovanja med mestnimi občinami, Vlado RS, podjetji, ki zagotavljajao rešitve za mesta in ostalimi deležniki razvoja
 • predstavitev usmeritev Vlade RS, ki se nanašajo na razvoj in vlogo mest,
 • predstavitev primerov dobrih praks projektov mestnih občin .

O Urbanem forumu

MOP od 2015 vsako leto organizira Urbani forum v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS Inštitutom. S forumi krepimo sodelovanje med ključnimi akterji urbanega razvoja (MOP in drugi resorji, mesta, občine, stroka, gospodarstvo in javnost). Urbani forum osvetljuje potrebe slovenskih mest, njihov pomen za trajnostni razvoj države, ponuja rešitve za izzive mest in podpira mreženje ter sklepanje partnerstev za uspešnejše izvajanje projektov v občinah. En od letnih dogodkov obravnava aktualne teme na strokovni ravni, drugi na politični ravni.

Soorganizator

 •  

 • ZMOS

  Združenje mestnih občin Slovenije

 • GFS

Sponzorji

 • T2

Izvajalci

 • The Events
 • Izdelava spletnih strani
 • 4SEEN
 • Studio JagerARHIV
Urbani forum: